Promilleduel med minister

Article in Norwegian

Promilleduel med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Idag har jeg vært ute hos Ford Motor Norge for å sette fokus på en viktig sak sammen med NAF Norge. Rus og promille er medvirkende faktorer i en stor andel av de alvorlige ulykkene på norske veier.

Rus og promille er medvirkende faktorer i en stor andel av de alvorlige ulykkene på norske veier.

Statens vegvesens analyser av dødsulykker mellom 2005 og 2012 viser at ruspåvirket kjøring var en sannsynlig medvirkende årsak til 22 prosent av ulykkene. Her kan det være store mørketall, da rettslige obduksjoner og blodprøveanalyser kun utføres ved 60-70 prosent av ulykkestilfellene.

Foto: Ford Motor Norge

Med utstyr som setter sanseapparatet ut av spill fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og jeg oppleve følelsen av å kjøre bil med høy promille. Bilprodusenten Ford har nemlig utviklet en promillesimuleringsdrakt, der vekter plassert rundt på kroppen, hørselvern og promillebriller jobber sammen for å redusere både syn, hørsel og balanse. Vi kjørte en kjeglebane først en gang uten drakten og en gang med.

Foto: Ford Motor Norge

Drakten gjorde at jeg ble kvalm, og det var ubehagelig å skulle kjøre avgårde med en bil. Flere ganger måtte jeg bare gjette at jeg hadde kjeglen på riktig side av bilen, for jeg så som regel dobbelt eller trippelt av alt. Det værste med denne opplevelsen er å vite hvor stort problem promillekjøring faktisk er, og når jeg er ute å kjører så er det stor sannsynlighet for at flere av de i trafikken kjører med promille. Vi er så avhengig av at alle sansene våre er skjerpet når vi kjører bil, og reaksjonsevnen må være på topp.

Jeg tar sterk avstand fra promillekjøring og nå som vi går inn i julebordsesongen spesielt, så håper jeg dere som leser også tar avstand men i tillegg passer på at andre ikke kjører i rus.

NRK, TV2, NTB og en rekke andre medier kom for å dokumentere det hele, og har bekreftet at det vil komme på både TV2 nyhetene 1830 og Dagsrevyen 1900.

Foto: Ford Motor Norge

Se også film av hele duellen her!

Takk til Ford Motor Norge og NAF for at jeg fikk være med på å belyse en så viktig sak.